Bankacılık Sektörü Temmuz Ayı Analizi

Bankacılık sektörü Temmuz ayı net kar rakamı aylık %29 yıllık ise %22 daralarak 6,397 milyon TL oldu. Aylık ortalamalara göre ise Temmuz ayı kar rakamı 2Ç21’in %10, 3Ç20’nin ise %22 üzerinde gerçekleşti. Özsermaye artış eğilimini korudu ve %12.1 olarak  gerçekleşti. Temmuz ayında TL kredi/mevduat faiz makası önceki dönemlere göre belirgin artarak %1.2 seviyesinde gerçekleşti, ancak halen potansiyelin altında. Fonlama maliyetindeki artışın durması ve kredilerin yeniden fiyatlanması ile birlikte yılın ikinci yarısında daha iyi bir TL kredi/mevduat faizi makası olabileceğini düşünüyoruz. Marj açısından da benzer bir durum söz konusu. TL cinsi menkul kıymetlerin artan katkısı net faiz marjını olumlu yönde etkilemiştir. Kredi risk maliyetindeki düşük seyir (%0.8) ve sermaye 
yeterlilik oranlarındaki yüksek seyir (SYR: %17.4, Çekirdek SYR: %13.4) sektörün güçlü yönleri olarak ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte Ocak-Temmuz döneminde bankacılık hizmet gelirlerindeki yıllık %27 artış ve operasyonel giderlerdeki sınırlı %10 artış  operasyonel karlılık açısından olumlu diğer argümanlardır.