İş Bankası 1Ç21 Bilanço Analizi Değerlendirmesi

İş Bankası 1Ç21 konsolide olmayan finansallarında 1,854 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı bir önceki döneme göre %13.9, geçen yılın aynı dönemine göre ise %27.3 oranında artarken, dönemsel özsermaye karlılığı %11.0 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar 1,621 milyon TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde geldi.