İş Bankası 2C21 Bilanço Analizi

İş Bankası 2Ç21 konsolide olmayan finansallarında 1,827 milyon TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde 2,195 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı %18 ç/ç ve %39 y/y artarken, dönemsel özsermaye karlılığı %12.8 olarak gerçekleşti. 470 milyon TL’lik vergi geliri net karı beklentilerin üzerine taşıdı.