Vakıfbank 2C21 Bilanço Analizi

Vakıf Bank için AL önerimizi ve hisse başına 4.50 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 0.25x F/DD ve 2.51x F/K çarpanları ile işlem gören Vakıf Bank hisselerinin kayda değer bir getiri sunduğu görüşündeyiz. Bu nedenle hisse için AL olan önerimizi koruyoruz. 2021 yılının Vakıf Bank için bir soluklanma dönemi olabileceği fikrimizi koruyoruz. Bununla birlikte TL fonlama maliyetlerindeki olası gerilemeye en hızlı ve kuvvetli bir şekilde Vakıf Bank’ın tepki verebileceği düşüncesindeyiz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için sırası ile %14.1 ve %79.0), 1,472 milyon TL’lik serbest karşılık tutarı ve %15.1 seviyesinde bulunan SYR (Çekirdek SYR: %10.5) ile olası risklere karşı oldukça korunaklı olduğunu düşünüyoruz.